Denali Trigger Wizard ledningsadapter

Velg type
Velg komponenter
295,-
236,-eks. mva
Trigger Wizard
Enkelt ledningsadapter som gjør om et fjernlys med bryter på jordingen til å kunne gi signal 12V signal til et rele.
Det kan være vanskelig å få ekstralys til å følge innstillingene på hovedlyset på motorsykler med LED hovedlys originalt. Årsaken til dette er at bryteren som aktiverer fjernlys på mange av disse modellene sitter på jordingen. Da vil man normalt ikke få sterk nok signalstrøm til å trigge et rele. Trigger Wizard kan brukes på slike modeller for å få et 12V signal til rele slik at man kan få ledningsnettet til å aktivere ekstralysene når fjærnlyset på motorsykkelen slås på.

Hva er bryter på jording, og hvordan vet jeg om jeg trenger dette adapteret?
Bryter på jording er vanlig på modeller med originalt LED lys. På disse modellene er bryteren for hovedlyset plassert på jordingssiden (-) istedenfor på 12V (+) siden. Bruk et mulitmeter til å måle spenningen på ledningen til fjernlyset. Hvis spenningen på ledningen er nærme 0V når fjernlys er på, og går opp til 12V eller høyere når du slår av fjernlys, så trenger du Trigger Wizard for å få ekstralysene til å respondere riktig når du slår på fjernlyset på motorsykkelen.

Har alle motorsykler med LED lys originalt bryter på jordingssiden?
Nei - derfor må du følge anvisningen ovenfor for å fastslå om du trenger Trigger Wizard eller ikke.